Protectia Datelor 2018-06-20T17:21:38+00:00

Protectia datelor

„Protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental.
Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui sa fie in serviciul cetatenilor. Dreptul la protectia datelor cu caracter personal nu este un drept absolut; acesta trebuie luat in considerare in raport cu functia pe care o indeplineste in societate si echilibrat cu alte drepturi fundamentale, in conformitate cu principiul proportionalitatii. Prezentul regulament respecta toate drepturile fundamentale si libertatile si principiile recunoscute in carta astfel cum sunt consacrate in tratate, in special respectarea vietii private si de familie, a resedintei si a comunicatiilor, a protectiei datelor cu caracter personal, a libertatii de gandire, de constiinta si de religie, a libertatii de exprimare si de informare, a libertatii de a desfasura o activitate comerciala, dreptul la o cale de atac eficienta si la un proces echitabil, precum si diversitatea culturala, religioasa si lingvistica.” – extras din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind protectia datelor.

Puteti solicita in scris mai multe informatii referitoare la protectia datelor  dvs. sau, in cazul in care, v-ati dat acordul de buna voie si doriti de sa-l revocati puteti sa ne contactati la adresa de e-mail: protectiadatelor@promotiiautobest.ro.

Declaratie privind protectia datelor – online

DESCARCA

Declaratie privind protectia datelor – offline

DESCARCA
  0245 22 10 45